Samfund

Trafikomlægning på Motorring 3 ved Gladsaxe i nordgående retning

Brorenoveringer på Motorring 3. Grafik: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet arbejder på to motorvejsbroer på Motorring 3 ved Gladsaxe. I den forbindelse er første etape afsluttet, og nu følger en trafikomlægning for at komme i gang med næste fase, hvor der skal arbejdes i midten af broen, som krydser Hillerødmotorvejen.

Motorvejsbroerne som fører Motorring 3 over Hillerødmotorvejen og over Gladsaxe Ringvej gennemgår lige nu en større reparation for at forlænge deres levetid. Arbejdet gik i gang i marts, og nu er første fase afsluttet, og Vejdirektoratets entreprenør skal i gang med fase to, hvor arbejdet skal foregå i midten af broen over Hillerødmotorvejen i nordgående retning.

Det betyder, at trafikken bliver omlagt natten til fredag den 21. juni i nordgående retning således at det tunge spor og afkørslen mod Hillerød (16) bliver ledt højre om arbejdsområdet og vognbanen i midten samt det hurtige spor ledes venstre om arbejdsarealet. Ved arbejdsarealets ophør bliver det tunge spor ført ind til de øvrige vognbaner igen.

Der vil fortsat være tre spor i hver retning på Motorring 3, men det bliver smallere kørespor og derfor bliver hastigheden nedsat i hele perioden til 50 km/t.

Pas på broarbejderne

Der er ikke meget plads på stedet, og derfor kommer entreprenørens folk til at arbejdet tæt på trafikken. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne overholder hastighedsbegrænsningerne og i det hele taget er opmærksomme på, hvad der foregår.

Gener fra broarbejdet

Naboer til arbejdsstedet kan i de perioder, hvor den gamle belægning skal fræses af, opleve støjgener. Ellers vil det mest være trafikanterne, der bliver generet af broarbejdet. Trafikanterne skal påregne længere transporttid i perioden, hvor broarbejdet står på.

Vejdirektoratets entreprenør vi arbejde i tidsrummet kl. 07:00-18:00 mandag til torsdag, mens arbejdet stopper tidligere på fredage. Der vil lejlighedsvis blive arbejdet på lørdage.

Renovering af bygværker er ofte også lig med gener for trafikanterne. Derfor opfordrer Vejdirektoratet trafikanterne til at holde øje på trafikkortet og med skiltningen ved de enkelte broer.

Fakta om broarbejdet

Begge broer skal have udskiftet brobelægningen helt ned til betonen, så det er både fugtmembran og asfalt, der skal skiftes ud.

På motorvejsbroen over Hillerødmotorvejen er det broen i den fulde bredde, der skal renoveres – altså i begge kørselsretninger, mens det på broen ved Gladsaxe Ringvej kun er i de sydgående spor.

Frakørselsrampen nordfra ved Gladsaxe Ringvej broen vil være lukket i hele perioden i retning mod Gladsaxe, og trafikanter skal i stedet benytte omkørsel via Hillerødmotorvejen.

Zacho–Lind A/S er entreprenør på opgaven.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, arbejdet måtte medføre.

Kommentarer